Vihje saatmise vorm

TalTechis toimepandud süü- või vääritust teost ning ülikooli vara või mainet kahjustada võivatest asjaoludest teavitamise põhimõtted on kirjeldatud ülikooli töökorralduse eeskirjas (lisa 4).

Antud vorm võimaldab anonüümselt anda vihje rikkumistest. TalTech kinnitab, et ei salvesta postitaja kohta informatsiooni, mis võimaldaks postitaja tuvastamist.

Kui soovite edastatud vihje kohta tagasisidet saada, palume jätta oma kontaktandmed vastavasse lahtrisse ankeedi lõpus.

Palun kirjeldage juhtumi asjaolusid võimalikult täpsel, sh Teie roll, juhtumiga seotud osapooled (nimed ja ametikohad), tekkinud kahju kirjeldus. Kahju rahaline väärtus, kui see on mõõdetav. Märkige ära sündmuse toimumise aeg ja koht. Kui täpne kuupäev ei ole teada, siis lisage sündmuse toimumise orienteeruv ajavahemik.
Juhul kui juhtum ei ole otseselt Teiega seotud, siis kirjeldage palun, millisest allikast info pärineb. Kui sündmuse toimumist kinnitavad dokumendid, siis lisage need ankeedile.
Vihje esitamisel on Teil võimalus jääda anonüümseks. Kontaktandmed (nimi, telefoninumber ja/või e-posti aadress) soovitame lisada, kui soovite vihje kontrollimise kohta tagasisidet ning olete valmis vajadusel jagama lisainfot. Teie nõusolekuta ei avalikustata Teie isikut protsessi mitte üheski etapis.
Vajadusel lisa teemaga seotud manus (kuni 8MB)